Thông tin drop server

Server có tỷ lệ kinh nghiệm x20

Vàng sẽ có thể kiếm được khi đổi và bán Yến Huyền Ngọc tham gia các hoạt động như ác tặc, ác bá, phụ bản trong game, tống liêu

https://www.facebook.com/tldaohoakiem/posts/4463045440433634