[Tiêu Điểm Môn Phái] Đào Hoa - Bách Xuyên Nhập Hải

Kính chào quý võ lâm bằng hữu,

Nhằm giúp anh hùng cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Đào Hoa phái, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin chi tiết bộ kỹ năng môn phái của Đào Hoa cho các quý bằng hữu có thể hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của Đào Hoa.
 
--------------------------------
 
Đào Hoa là môn phái Nội Công, theo thuộc tính Băng và Độc
 
Trạng thái có thể gây ra cho mục tiêu:
Cương Ngạnh (đông cứng):  giảm tốc độ di chuyển.
Tản Công: có thể di chuyển, nhưng không thể sử dụng kỹ năng.
Thất Minh (mù): chạy tán loạn, không thể kiểm soát được, đồng thời không sử dụng được kỹ năng.
Trạng thái có thể phá giải: Hôn Mê và Định Thân.

Đặc điểm thú vị:có thể giải tất cả khống chế, và ẩn thân trong 2s 

 

Truyện Tập Lục Ở Nhạc Sách

Nhã Tung Chi Âm: đơn thể tấn công tầm xa gia tăng nội công kích 724 điểm

Phi Bão: thời gian hồi 40s, phi thân tới đối phương gia tăng 50100 nội công kích

Trịnh Vệ Chi Khúc: khoảng cách 15m, đơn thể cường hóa gia tăng chính xác 2500 điểm,né tránh tăng 1200 điểm, kéo dài 30 phút

Truyện Tập Lục: Tâm Sách

Nhân Chi Khả Tru: thời gian hồi 30s, khoảng cách 15m, đơn thể tấn công tăng băng và độc lên 2434 điểm

Lạc Mã Quy An: thời gian hồi 21s, khoảng cách 20m, di chuyển tức thời tới vị trí đối phương

Khứ Trí Khứ Cố: thời gian hồi 90s, quần thể công kích chỉ định vị trí, bán kính hiệu quả 6m tối đa 6 mục tiêu bị tản công 4s

Liễm Kỳ Vũ Dực: thời gian hồi 90s, trạng thái nhân vật trở thành vô địch miễn dịch trong vòng 8s, đồng thời trị liệu 13% huyết cho bản thân

Truyện Tập Lục: Phản Hồn

Mưu Đông Càn Qua: thời gian hồi 30s, công kích xung quanh 5m phạm vi, nhiều nhất 6 mục tiêu gia tăng 3789 băng công đồng thời làm mục tiêu tê liệt 2s

Bát Liệt Chi Vũ: thời gian hồi 50s, tấn công từ xa gây sát thương cho mục tiêu và các mục tiêu chung quanh trong phạm vi 5m  tối đa 7 mục tiêu, gia tăng băng độc công 1500 điểm

Cao Đường Vân Tán: thời gian hồi 30s, phạm vi chung quanh 12m nhiều nhất 6 mục tiêu, khiến đối phương giảm 250 điểm hội thủ trong vòng 15s

Truyện Tập Lục: Nhân Chính

Kỳ Mệnh Duy Tân: tăng nội thủ cở bản lên 105%

Nhật Nguyệt Chi Minh: thời gian hồi 20s,khoảng cách 15m, đơn thể công kích tầm xa gia tăng 29456 điểm  nội công,đồng thời có tỷ lệ 40% giảm tốc độ di chuyển của đối phương đi 50% trong 10s

Nhân Dĩ Thủ Bổn: thời gian hồi 30s,thời gian vận 5s,tăng 100%  tốc độ hồi nộ khí

Tiêu Hồi Trú Chuyển: thời gian hồi 90s,trạng thái đóng băng bản thân hoặc đồng đội, trạng thái này miễn dịch toàn bộ sát thương trong vòng 10s, đồng thời trị liệu 10% khí huyết

Truyện Tập Lục: Chinh Phạt

Hình Phạt Hữu Lý: tăng nội công kích cơ bản lên 105%

Tội Nhân Bất Oán: thời gian hồi 20s,đơn thể công kích tầm xa tăng băng và độc công lên 2335 điểm,có 40% tỷ lệ khiến mục tiêu bị tê liệt 3s

Chiến Khả Đắc Uy: thời gian hồi 30s, thời gian vận 5s,có 20% xác suất làm đối phương tiêu hao 5% khí đồng thời giảm 1500 điểm né tránh trong 12s

Dĩ Chiến Chỉ Chiến: thời gian hồi 90s, trạng thái tấn công có tỉ lệ gây mù 3s, đồng thời hồi phục 200 nộ khí cho bản thân duy trì 20s

Truyện Tập Lục: Cộng Tình

Lục Hợp Đồng Phong: thời gian hồi 20s, đơn thể công kích gia tăng sát thương trực tiếp 4063 điểm, tiêu hao 90 điểm khí

Giải Ngã Tâm Ưu: thời gian hồi phục 25s, giải trừ khống chế, đưa bản thân vào trạng thái tàn hình 2s tốc độ di chuyển giảm 50%, mục tiêu tâm pháp cao hơn không thể giải trừ

Khuyến Quân Tửu: thời gian hồi 60s,đơn thể công kích gia tăng sát thương trực tiếp 7452 điểm, đồng thời làm mục tiêu mù 6s

Truyện Tập Lục: Nước Thệ

Trạo Ca Trung Lưu: thời gian hồi 100s, khoảng cách 12m, quần thể công kích chung quanh 5m nhiều nhất 6 mục tiêu, mỗi giây tạo thành 150% đích tổn thương kéo dài 12s đồng thời tăng nộ khí liên tục 12s

Khổ Trú Đoản: thời gian hồi 60s,trạng thái lập tức khôi phục 200 điểm nộ khí, cũng kéo dài mỗi giây hồi phục 30 điểm nộ khí, kéo dài 12s

Bách Xuyên Nhập Hải: thời gian hồi 90s, trạng thái hồi phục kéo dài 12s, mỗi lần công kích hồi phục 5 điểm nộ khí và một lượng máu hồi phục bằng 25% sát thương gây ra tối đa 4% máu của bản thân.

Hy vọng bài viết sẽ giúp các bằng hữu hiểu rõ hơn về môn phái Đào Hoa!
 
----------------------------